Hoe belangrijk is het afsluiten van een inboedelverzekering?

Hoe belangrijk is het afsluiten van een inboedelverzekering?

Wanneer u ervoor heeft gekozen om een woning te kopen zult u meteen kunnen vaststellen dat er daar heel wat extra kosten bij komen kijken. Niet alleen zult u namelijk de aankoopprijs van de woning moeten betalen, wat bovendien ook nog te denken van bijvoorbeeld eventuele verzekeringen die afgesloten dienen te worden. Wat dit betreft moet er onder meer worden gedacht aan de zogenaamde inboedelverzekering. Over deze verzekering is door de jaren heen reeds behoorlijk wat gezegd en geschreven. Voor veel mensen is het nog steeds niet helemaal duidelijk wat deze verzekering nu precies dekt en wat niet en vooral of ze nu verplicht moet worden afgesloten of niet. Geldt dat ook voor u en wilt u hier nu voor eens en altijd een duidelijk antwoord op krijgen? Dat kan hier op deze pagina!

Is een inboedelverzekering wettelijk verplicht?

In eerste instantie vragen veel mensen zich af of het afsluiten van een inboedelverzekering in de praktijk nu wel of niet wettelijk verplicht is. Dat lijkt misschien zo, maar dat is het niet. Dit gezegd zijnde is het wel in de praktijk altijd interessant om deze verzekering af te sluiten. Doet er zich een bepaalde situatie voor waarin uw inboedel wordt gestolen of bijvoorbeeld schade oploopt? In dat geval zult u meer dan tevreden zijn dat u over een inboedelverzekering beschikt. Heeft u deze niet? Dan zult u immers op geen financiële tussenkomst kunnen rekenen. Het mag dus duidelijk zijn, een inboedelverzekering afsluiten is niet wettelijk verplicht, maar is in de praktijk wel zeker en vast een aanrader te noemen.

Het verschil tussen een inboedelverzekering en een opstalverzekering

De inboedelverzekering en de opstalverzekering worden in de praktijk niet zelden in één adem met elkaar genoemd. Toch is het zo dat er sprake is van een zeer belangrijk verschil tussen de beide verzekeringen. Voor de inboedelverzekering geldt namelijk dat ze enkel en alleen zaken dekt die zich los in de woning bevinden. Met andere woorden, mocht u er op een zeker ogenblik voor kiezen om te verhuizen, dan valt alles wat u mee kunt nemen onder de inboedel. Dat geldt dus niet voor de zaken die vastzitten aan de woning zelf. Voor deze zaken geldt dan ook dat ze moeten worden ingedekt door de zogenaamde opstalverzekering. Wilt u er zeker van zijn dat u bij mogelijke schade echt optimaal bent verzekerd? In dat geval is het altijd een goed idee om zowel de inboedelverzekering als de opstalverzekering af te sluiten.

Voor welke waarde laat u, uw inboedel verzekeren?

Dat een inboedelverzekering afsluiten een goed idee is mag ondertussen wel duidelijk zijn. Een belangrijke bijkomstige vraag is dan voor welke waarde u, uw inboedel moet laten verzekeren. Er zal door de verzekaar waarbij de verzekering wordt afgesloten altijd een bepaalde taxatie gebeuren. Op welke manier deze taxatie gebeurt is in de praktijk altijd sterk afhankelijk van de verzekeraar in kwestie. Dit gezegd zijnde dient u zich de vraag te stellen of de ontvangen taxatie wel echt past bij de waarde van uw inboedel. In het merendeel van de gevallen gaan verzekeraars namelijk niet hoger dan 100.000 à 150.000 euro. Het is echter best mogelijk dat deze schatting (sterk) onder de waarde van uw inboedel ligt. Is dat het geval en wordt u geconfronteerd met bepaalde schade? Dan zult u het bedrag dat boven de ingedekte waarde van de inboedel ligt jammer genoeg uit uw eigen zak moeten betalen.

Het is in de praktijk echter eveneens mogelijk om te kiezen voor het afsluiten van een inboedelverzekering waarbij er geen sprake is van een vastgesteld plafond. Verschillende verzekeraars bieden u deze mogelijkheid aan, alleen spreekt het voor zich dat hier extra hoge kosten aan verbonden zijn. Bedenk bij uzelf dus altijd of het wel echt de moeite waard is om een inboedelverzekering af te sluiten welke over een hogere, maximale uitkeringswaarde beschikt.

Waar rekening mee houden bij een inboedelverzekering afsluiten?

De inboedelverzekering is een verzekering die in de praktijk veel uitgebreider is dan veel mensen denken. Bovendien is het zo dat u niet mag vergeten dat er van de inboedelverzekering ook verschillende versies bestaan. Op dit vlak wordt er door verzekeraars dan ook een onderscheid gemaakt tussen de volgende twee opties:

  1. De standaard (extra uitgebreide) inboedelverzekering;
  2. De all risk inboedelverzekering;

De eerste inboedelverzekering is meteen ook de meest voordelige van de twee. Dit heeft alles te maken met het feit dat de enige schade die wordt ingedekt deze is welke in de polisvoorwaarden staat opgenomen. Alle andere schadegevallen zullen dus niet door de inboedelverzekering worden ingedekt. Even grondig de geldende voorwaarden doornemen is dan ook altijd erg belangrijk voordat u deze verzekering af gaat sluiten.

In het tweede geval, meer bepaald bij de all risk inboedelverzekering geldt dat alle vormen van schade aan de inboedel worden ingedekt. Dit buiten de dekkingen die door de polis zelf worden uitgesloten. Het spreekt voor zich dat dit veruit de meest complete inboedelverzekering op de markt is. Let wel, ook de verzekeringspremie van deze polis ligt aanzienlijk hoger.

Welke extra dekkingen zijn mogelijks nog het overwegen waard?

Tot slot is het zo dat er buiten de standaard polis van een inboedelverzekering nog heel wat extra dekkingen bestaan om rekening mee te houden. Heel veel mensen staan er niet bij stil, maar op het ogenblik dat ze de woning verlaten met bepaalde stukken van hun inboedel is deze niet langer gedekt door de inboedelverzekering. Wilt u dat liever wel? In dat geval moet er daarvoor in de praktijk altijd een speciale dekking “buitenshuis” voor worden afgesloten.

Tot slot is het bij het afsluiten van een inboedelverzekering ook altijd de moeite om even na te gaan of er mogelijks geen spullen deel uitmaken van de inboedel welke over een significant hogere waarde beschikken. Het kan hierbij niet alleen gaan om dure meubelstukken, maar ook om bijvoorbeeld bepaalde kunstwerken. Is dat het geval en vertegenwoordigen deze een waarde van meer dan 2.500 euro? Dan kan het interessant zijn om deze extra te verzekeren. Doet u dat niet? Dan is het mogelijk dat u bij schade of verlies van het stuk in kwestie slechts een bepaald gedeelte van de werkelijke waarde terug zult ontvangen.

Via Diks.nl kunt u snel en gemakkelijk inboedelverzekeringen vergelijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *